Är formsprutad plast miljövänligt?

Med klimatomställningen som vi går igenom på alla nivåer i vår samhällsutveckling idag är frågan om miljö ofta tungt vägande i valet av material. Därför blir frågan kring vad som har minst påverkan på miljön, metall eller plast, högst relevant när materialvalet ska göras. I denna artikel kommer vi räta ut en del frågetecken och därmed svara på frågan – “är formsprutad plast miljövänligt?”

Tillverkning

När produkter ska framställas påverkas miljön på flera olika sätt. Bas Materialen ska brytas, transporteras och förfinas för att kunna skapa den produkt som efterfrågas.

Aluminium

Metaller kräver rent generellt mycket höga temperaturer vid produktion, så även aluminium. Därför har också aluminium en ganska hög utsläppsgrad i detta skede. Enligt Aluminum Insider (länk: https://aluminiuminsider.com/) så ligger det globala snittet just nu på 11,2 kg koldioxid per kilo färdig aluminium. Faktum är att den siffran dessutom är för både återvunnet aluminium och nyproducerat. Anledningen till att det inte är lägre för återvunnet aluminium är att det krävs lika höga temperaturer oavsett om metallen är ny eller återvunnen.

Plast


Framställning av plast görs på många olika sätt, dessutom finns det en uppsjö med olika plaster. Därför har vi valt att jämföra med det minst miljövänliga alternativet för att ge perspektiv. Utsläppsgraden för plast är då 3,5 kg koldioxid per kilo färdig plast.

Det är flera faktorer som påverkar den siffran, vikt och temperatur är två av dessa. Eftersom plasten väger mindre än aluminium så är den mindre krävande att transportera. Dessutom blir den slutliga produkten lättare än om den vore av aluminium.

Livscykeln

En stor fördel med metaller är att de går att återvinna ett obegränsat antal gånger. Det många däremot inte tänker på är processen det ofta krävs för att återvinna dem. Som tidigare nämnt går det fortfarande åt 11,2 kg koldioxid per kilo färdig aluminium oavsett om den är återvunnen eller ny. Man kan alltså skapa 3 nya plastprodukter per aluminium produkt även om den är återvunnen.

Lack är även detta något som ofta används när det talas om metaller. Valet att lacka kan bero på metallens egenskaper eller att man vill ha ett visst utseende. En lackad metall behöver först genomgå kemisk eller termisk bearbetning för att ta bort lacken innan den kan återvinnas. Därmed påverkar detta ytterligare miljön (utan att ens nämna alla kemikalier som lacken i sig innehåller).

Alla de egenskaper som man adderar till metallen med lack går att få i formsprutad plast, men med betydligt mindre påverkan på miljön. Det går nämligen få formsprutad plast att vara helt högblank och se lackad ut helt utan att behöva lackera den. Allt beror på verktyget och materialet som den tillverkas av. Detta ger många fördelar, bland annat att repor syns mindre då materialet har samma färg rakt igenom. Dessutom är det ingen skillnad på att återvinna högblank plast eller matt plast.

Är formsprutad plast miljövänligt?


Det går alltså inte att ge ett rakt svar på denna frågan, många faktorer spelar in. Det man däremot tydligt kan se är att plast, på grund av hur vi hanterar den, har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Plasten är nämligen i sig inte skyldig för att vi kastar den i haven – det är vi människor som är det.

När det kommer till formsprutad plast handlar det dessutom inte enbart om matkassar utan andra typer av produkter. Därför kan det vara värt att se på plasten med nya ögon, som ett alternativ till metaller som kräver höga temperaturer för att tillverka och i vissa fall kemikalier för att göra sig av med.